Första sidan
Historia
Tidtabell
Kontakt
Suomeksi

Historia

Ab Strandlinjetrafik Oy är ett bussbolag med anor från 1920-talet. Det var Hugo Lidman från Petalax, som började idka busstrafik mellan Petalax och Vasa. Bilparken bestod av en buss. År 1928 utökadesbussantalet till två. På 1940-talet började förhandlingar föras mellan fem herremän om att bilda ett aktiebolag, vilket också skedde år 1943.
 
Under årens lopp utökades aktieägarna till sju stycken och år 1949 registrerades firmanamnet AB STRANDLINJETRAFIK OY, vilket används än idag. Numera är det Hugo Lidmans barn och barnbarn som är aktieägare och driver företaget. I dagens läge har bolaget 14 stycken bussar och 14 stycken anställda.
 
Fortfarande är Petalax bolagets hemort och deras verksamhet omfattar linjetrafik och beställningstrafik både inom landet ochutomlands. Utrikestrafiken går till Sverige, Norge, Danmark och övriga Europa samt till Ryssland och de baltiska länderna. Vårt motto är, allt för kundens trivsel och bästa, vilket sker med nya komfortabla bussar samt säkra och tjänstevilliga chaufförer.ulf.lidman@strandlinjetrafik.fi