Första sidan
Historia
Tidtabell
Charter
Kvalitetspolicy
Kontakt
Suomeksi

Kvalitetspolicy

Tjänster som erbjuds
Vi kör linjetrafik på ruttema Vasa-Malax-Petalax-Korsnäs-Töjby samt beställningstrafik i Finland och övriga Europa.
 
Biljetter
Alla Matkahuoltos biljetter kan användas som betalning på våra rutter. Förutom normalprissatta biljetter finns rabatterade biljetter, t.ex. bam, studerande, pensionärsbiljetter samt region och seriebiljetter.
 
Informationskanaler
Vi informerar om rutter och tidtabeller på vår hemsida www.strandlinjetrafik.fi. AktuelI information om linjerna finns även på Matkahuoltos hemsida www.matkahuolto.fi.
 
Personal
Våra förare är erfarna och serviceinriktade. De flesta betjänar åtminståne på svenska och finska. Vi utbildar förarna i enlighet med EU:s direktiv för yrkesförarkomtetens.
 
Bussarna
Till förfogande finns 14 bussar med 46 - 60 sittplatser, stor del av dem är turistbussar utrustade med bla. luftkonditionering, WC, DVD, säkerhetsbälten m.m.
Förarna assisterar passagerare med rörelsehinder.
 
Kundtillfredsställelse
Vi behandlar kundernas all respons och besvarar dem. EventuelIa brister åtgärdas omedelbart, eller genast när det är ändamålsenligt
Om vi agerat felaktigt ersätter vi kundens omedelbara kostnader. Gällande returnering av biljettpris eller skadestånd förhandlas det separat från fall tiIl fall.
Vi önskar att våra kunder meddelar oss om eventuella brister i vår verksamhet så fort som möjligt, då det underlättar utrednigen och försnabbar korrigeringen.
 

Besökare:

leif.soderman@strandlinjetrafik.fi
ulf.lidman@strandlinjetrafik.fi